Colofon

Medewerkers: Liorah Hoek, Hans van der Riet, Marinus de Ruiter, Finn Stapelkamp, Jaap Verhoeven, Tonio van Vugt en Marijn van der Waa.

www.zone5300.nl wordt mede mogelijk gemaakt door een ondersteuning van de Mondriaan Stichting, Stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en museale activiteiten en door SBAW, Bureau voor Projectontwikkeling.

Het nulnummer van de website kwam tot stand met steun van de Rotterdamse Kunststichting, de gemeente Groningen en de Stripmuseumprijs '98


Redactie adres: Postbus 56660, 1040 AR Amsterdam.