Endemol zoekt illustraties en strips over TV
Expositie en boek ter gelegenheid van zestig jaar televisie
Ter gelegenheid van zestig jaar televisie in Nederland is Endemol Nederland in samenwerking met Bert van der Veer en uitgeverij Marmer op zoek naar strips, illustraties en cartoons met als thema televisie. De mooiste inzendingen zullen in de Endemol studio's worden geëxposeerd en door Bert van der Veer worden ingezet voor zijn boek MR TV.

Endemol Nederland en tv-kenner en -maker Bert van der Veer zijn geïnteresseerd in Nederlandse én Vlaamse werken die over het kijkgedrag van de tv-consument gaan of specifieke programma's bespreken. Ook is er interesse in werken die fenomenen weergeven die voortkomen uit mediagebruik.

'Cartoonisten en striptekenaars hebben een manier van tegen dingen- in dit geval: televisie - aankijken die erg past bij de manier waarop ik probeer te schrijven', aldus Bert van der Veer die de mooiste werken als illustratie wil inzetten voor zijn boek 'MR TV. Over leven in de tv-wereld', dat in september 2011 uitkomt.

De veertig tot zestig mooiste werken, beoordeeld door een commissie van aanbeveling, zullen begin september worden geëxposeerd in de Endemol studio's in Amsterdam Zuidoost. Gedurende de expositie zal het boek van Bert van der Veer worden gepresenteerd. Op deze dag zal er eveneens voor alle deelnemers aan de expositie een borrel worden georganiseerd met aansluitend een diner.

De uiterlijke inzenddatum voor de werken is 1 mei 2011.

Werkstukken kunnen digitaal worden ingezonden naar teeveestrip@endemol.nl of op cd naar Endemol Nederland bv, MediArena 2, 1115 SP Duivendrecht t.a.v. Remco de Korte o.v.v. teeveestrip.