Jaap Verhoeven
The Trotsky info
*****
30-01-2010 22:00 Pathé 6
Een andere favoriet van mij is de Canadese cinema. Het sterke van deze cinema is dat er bij het scenario nauwkeurig op wordt toegezien dat er geen grappen ten koste van het heersende sociaal-liberale politieke ideaal worden gemaakt. Iedere rechtgeaarde Canadese filmmaker weet gewoon dat subversieve boodschappen contrapoduktief zijn voor het land, en dat het land behoefte heeft aan bijvoorbeeld een gemoedelijke highschoolfilm in Montreal die de sociale cohesie bevordert. De enige neerbuigende opmerking die er doorheen glipt, is die over de bewoners van de provincie Ontario, maar daar kunnen we gerust van aannemen dat die niet als grap bedoeld was.

(Privé-moment van hilarium: de ene scholier vraagt aan de andere of de 'nieuwe film van Ken Loach' al in het lokale cineplex draait.)