Marcel Ruijters
Slow days info
*****
Matija Klukovic
29-01-2007 20:00 Venster 4
Kroatisch onbehagen dat zijn uitweg vindt in een oeverloze woordenstroom van een twintigtal slackers van uit diverse leeftijdsklassen. Soms geestig en filosofisch, maar meestal gewoon onnavolgbaar gekibbel tussen mensen die uit gewoonte zichzelf en elkaar in de weg zitten. De nerveus gemonteerde hand-held zwartwitbeelden doen erg Dogma-achtig aan: passé dus.