*****
Michael Glawogger
03-02-2006 18:23 Pathé 3
In vijf delen behandelt de maker 5 wereldwijde industrieën: mijnbouw in de Oekraïne, zwavelwinning in Indonesië, veeslacht in Nigeria, scheepssloop in Pakistan en hoogovens in China. Als epiloog de gesloten hoogovens in Duisburg, Duitsland, tegenwoordig opengesteld als museum.
Beelden van National-Geographic-achtige kwaliteit verbergen niet de denkwereld van de arbeiders zelf. In Indonesië vertellen ze over hun favoriete muziek (Bon Jovi); of anderen over dat zij als mietjes worden uitgelachen omdat ze per keer maar 70 kilo zwavel per keer naar boven tillen. Scheepsslopers in Pakistan zeggen dat vriendschap van levensbelang is, iedere fout kan immers dodelijk zijn. Enkelen steken hun mening over het werk niet onder stoelen of banken ('kutbaantje'), en iedereen gaat op de foto met een plastic AK-47. Of de mooie beelden over de formele economische hiërarchie die geldt in een hel van bloed en roet, in de Nigeriaanse slachtwijk.

Aan het begin citeert Glawogger enkele beelden uit de Sovjet-propagandafilm Entuziazm (1931) van Diga Vertov, welke een lofsymphonie is op het arbeidersparadijs van de Sovjet-unie. Workingman's Death is een volwaardig antwoord op die propaganda, zowel in beeld als in boodschap. Als je de kans krijgt: eerst Entoeziazm zien, dan deze film. In die volgorde.

http://www.workingmansdeath.com/