Marcel Ruijters
Palindromes info
*****
Todd Solondz
03-02-2005 10:00 Doelen JZ
palindromes 394x318
Eens een nerd, altijd een nerd. Solondz hamert het er nog maar eens in met zijn nieuwste portie tenenkrommende satire. Aviva is een bakvis die slechts één wens kent, namelijk bezwangerd raken. In 'Aldus sprak Zaratoestra' heet het dat de geest van elke vrouw oppervlakkig is en slechts naar zwangerschap verlangt. Vandaar dat Aviva door acht verschillende (totaal niet op elkaar lijkende) actrices wordt vertolkt? Hoe het ook zij, voor Aviva is het zo gepiept. Pa en ma overstuur, naar de abortuskliniek ermee! Ook zo gebeurd. Vervolgens loopt het wicht weg van huis en belandt na wat omzwervingen in het Kleine Huis op de Prairie, waar aanslagen op abortusklinieken worden beraamd. Count me in, zegt Aviva. De blijelullerige godsvrucht van Mama Sunshine en haar familie wordt prima uitgevoerd (dwz bewust krukkig geacteerd) en de gimmick van de vele gezichten van Aviva is een originele vondst, maar het is niet Solondz' beste rolprent.
Reacties
I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work...
link building Colorado springs (url) (mail) - 18-06-2019 08:51
The place I have to return toI will find you. I will recognize you. Despite where you are, Despite who you are I will recognize youI will remember I will look at you Even when you are not here. Even when many sunsets pass by I won't forget you I will cherish everything your words to your expressions. https://scribble-io.online
hole io (url) (mail) - 09-12-2020 04:05
You are doing well. I have read a lot of blog posts, but I have never heard of a topic like this. I like this topic.
among us (url) (mail) - 25-06-2021 09:17
Reactie toevoegen

naam:

e-mail:

website:

commentaar:

Geen HTML, URL's worden automatisch geconverteerd.