Goud van oud
Erik Kriek's Gutsman.
© Zone 5300
© Erik Kriek. Eerder verschenen in Zone #15, december 1995.