Goud van oud
Medicijnman Michiel van de Pol
© Zone 5300
© Michiel van de Pol. Eerder verschenen in Zone #66, voorjaar 2004.