Goud van oud
Jan Jaap
© Zone 5300
© Jan Vriends. Eerder verschenen in Zone #55, juli/augustus 2001.